בנייה רוויה

  אנו מעניקים שירותי ניהול ופיקוח ושירותי ניהול ביצוע ליזמים וקבוצות. אנו מתמחים בליווי כולל של הפרויקט החל מניהול התכנון דרך ניהול ופיקוח בשלב הביצוע ועד סוף אחריות הבדק כל זאת תוך עמידה בתקציב ולוחות זמנים בפרויקט